Vacatures

Actuele vacatures zijn in te zien op de algemene GGNet-site.

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect. Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht. Bovendien willen wij mensen die met GGNet te maken hebben, adequaat informeren. En wij stellen alles in het werk om patiënten de ruimte te bieden die zij nodig hebben om zich als volwaardig mens in alle domeinen van hun bestaan erkend te weten. Zo proberen wij onze kernwaarden in ons dagelijkse werk tot uitdrukking te brengen.