Opleidingsmogelijkheden

GGNet geeft systematisch inhoud aan de deskundigheidsbevordering van haar medewerkers zodat zij zich optimaal kunnen aanpassen aan de zich steeds verder ontwikkelende organisatie.
Ook kunnen medewerkers gebruik maken van de diensten van de loopbaanadviseur van GGNet.
Daarnaast verzorgt GGNet een aantal opleidingen voor mensen die als hulpverlener aan de slag willen in de geestelijke gezondheidszorg.

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect. Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht. Bovendien willen wij mensen die met GGNet te maken hebben, adequaat informeren. En wij stellen alles in het werk om patiënten de ruimte te bieden die zij nodig hebben om zich als volwaardig mens in alle domeinen van hun bestaan erkend te weten. Zo proberen wij onze kernwaarden in ons dagelijkse werk tot uitdrukking te brengen.