Websites van GGNet

 

ggnet.nl hoofdsite van GGNet
ggnetjeugd.nl voor jeugd en jongvolwassenen tot 23 jaar 
amarum.nl expertisecentrum eetstoornissen 
scelta.net expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek 
vggnet.nlexpertisecentrum psychiatrie en verstandelijke beperking

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.