Websites van GGNet

Een overzicht van de websites van GGNet:

naam site, met link: voor: 
ggnet.nl hoofdsite van GGNet
ggnetjeugd.nl jeugd en jongvolwassenen tot 23 jaar 
amarum.nl specialistisch centrum voor eetstoornissen 
scelta.net expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek 
vggnet.nlvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen 
fpadeboog.nlforensisch psychiatrische afdeling De Boog

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.