Crisis

De Crisisdienst van GGNet biedt spoedeisende hulp voor mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen. Naast crisisinterventie behoort crisisstabilisatie ook tot de mogelijkheden.

De Crisisdienst van GGNet bestaat uit twee teams: een voor de regio Apeldoorn en Zutphen, en een voor de regio Liemers en Achterhoek. Beide teams werken op dezelfde wijze en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor spoedeisende situaties.

Deze crisisdienst kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers zoals huisartsen, politie, maatschappelijk werk, MEE, RIBW, vrijgevestigde psychiaters, verslavingszorg, verpleeghuisartsen, etcetera.

Het telefoonnummer (binnen en buiten kantoortijden) is:  088 - 933 4400

Via deze link naar de website ggnet.nl kunt u meer lezen over de
werkwijze van de Crisisdienst GGNet

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.