Consultatie

GGNet Jeugd hecht veel waarde aan persoonlijk contact met verwijzers. Korte lijnen tussen u en beroepsgenoten binnen GGNet kunnen vertraging in de doorverwijzing van cliŽnten voorkomen. Daarom bouwen wij aan een structuur die het u mogelijk maakt snel persoonlijk contact te leggen met de aanmeldfunctionaris van GGNet Jeugd. Bovendien doen huisartsen in ons werkgebied samen met GGNet momenteel ervaring op met praktijkondersteuning in de eigen huisartsenpraktijk. Deze praktijkondersteuners zijn sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van GGNet. Zij zijn niet specifiek voor jeugdige cliŽnten, maar kunnen u wel de juiste weg wijzen en van advies dienen.

Voor de bereikbaarheidsgegevens van de verschillende regio's, kijk bij Aanmelding.

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.