Basis-ggz

Met ingang van januari 2014 is de de geestelijke gezondheidszorg (ggz) anders georganiseerd. Uitgangspunt is dat patiŽnten dichtbij huis en minder zwaar Ė en daarmee goedkoper Ė worden behandeld. De ggz bestaat nu uit:
ē Huisartsenzorg, met ondersteuning door ggz-praktijkondersteuner (POH-GGZ);
ē Generalistische basis ggz;
ē Specialistische ggz.

GGNet Jeugd biedt zowel generalistische basis-ggz als specialistische ggz. Wij hebben geen wachttijd voor de basis-ggz. Wij bieden basis-ggz op al onze grotere locaties: Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem, Winterswijk en Zevenaar.

De basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek. Voor een doorverwijzing naar de basis-ggz is (een vermoeden van) een DSM-benoemde stoornis noodzakelijk.
Een behandeling binnen de basis-ggz kan bestaan uit gesprekken, uit een vorm van digitale hulpverlening (via internet) of een combinatie daarvan.

Onze hulpverleners zoeken samen met de patiŽnt een passende oplossing die snel resultaten biedt. De eigen kracht van de patiŽnt is daarbij het uitgangspunt. Er wordt gewerkt volgens gestandaardiseerde effectieve werkwijzen.

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.