Dagbehandeling

De dagbehandeling is bedoeld voor jongvolwassenen, dat wil zeggen jongeren van 17 tot 23 jaar, of soms iets ouder als je bijvoorbeeld nog thuis woont bij je ouders. Als jongvolwassene moet je op drie terreinen in het leven belangrijke stappen zetten:

De meeste jongeren die zich aanmelden hebben op twee of drie van deze gebieden problemen. De volgende problemen komen veel voor:

Deze problemen kunnen het gevolg zijn van wat je in het verleden hebt meegemaakt, zoals ernstige problemen in het gezin, gepest worden op school, mishandeling of vervelende seksuele ervaringen. Ook kan het zo zijn dat er in je persoonlijke ontwikkeling dingen hebben gespeeld zoals ziektes, ziekenhuisopnames, ADHD, of andere zaken die bijgedragen hebben aan de huidige problemen.

Als je een aantal van bovengenoemde problemen herkent en hebt gemerkt dat ambulante therapie (een gesprek in de twee weken) te weinig is, dan kan de dagbehandeling als extra module worden ingezet binnen je lopende behandelplan.

Doel van de behandeling
Het gaat er bij deze behandeling om dat je klachten verminderen en dat jij geholpen wordt stappen te zetten in de ontwikkeling naar zelfstandigheid. De behandeling richt zich erop:

Binnen de Dagbehandeling Jongvolwassenen zijn 4 verschillende groepen:
• Structuurgroep
• Autonomie groep
• Inzichtgevende groep
• A.S.S. groep

Contactgegevens
De dagbehandeling Jongvolwassenen Doetinchem is gehuisvest op:
RGC Doetinchem, 1e etage
Kruisbergseweg 29
7009 BL Doetinchem
Telefoonnummer: 088-933 2350

Meer informatie en aanmelden:
• Vierdaagse Dagbehandeling Jongvolwassenen GGNet - informatie voor verwijzers (pdf)
Aanmeldingsformulier GGNet Dagbehandeling Jongvolwassenen (pdf)

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.