Klinische opname en observatie

De Jongerenkliniek richt zich op kortdurende opnames van jongeren van 14 - 23 jaar. Het is een algemene opnamekliniek en geen diagnose-specifieke kliniek. Dit betekent dat jongeren met klachten van allerlei aard opgenomen kunnen worden.
Er zijn 3 afdelingen met in totaal 33 bedden: een gesloten afdeling en twee open afdelingen, de ene voor jongeren van 14 - 18 jaar en da andere voor jongeren van19 - 23 jaar.
Op de 3 afdelingen wordt in belangrijke mate hetzelfde geboden, te weten:
• spoedopname ( 1 - 2 weken)
• time-out-opname (2 - 4 weken)
• observatie/ diagnostiekopname (6 - 8 weken)
In uitzonderlijke gevallen is sprake van een stabilisatie-opname
(maximaal 4 - 6 maanden).

Korte wachttijd
De gemiddelde wachttijd bedraagt 1 - 2 weken. We streven ernaar altijd een plek voor spoedplaatsingen beschikbaar te hebben.

Programma
Er wordt multidisciplinair en systemisch gewerkt binnen de jongerenkliniek, waarbij de psychiater/ arts medisch eindverantwoordelijke is.
De jongeren volgen een dagprogramma met vaste tijden van wekken, maaltijden, corvee en het afstemmen van afspraken met andere behandelaren. Er is individuele begeleiding en er zijn groepsonderdelen.
Het volgen van school, trainingen voor bijvoorbeeld sport of muziek en sociale contacten buiten de afdeling kunnen in overleg doorgang vinden.
In de weekenden is er geen programma-aanbod van de kliniek. De jongere wordt gestimuleerd om, indien mogelijk, de weekenden buiten de kliniek door te brengen.

Vervolg na opname
Na de opname kunnen jongeren verder begeleid/ behandeld worden binnen de dagbehandeling van GGNet Jeugd, het ambulante veld van Jeugd dan wel terug naar de verwijzer.

Aanmelding
Aanmelden kan via de aanmeldfunctionaris in uw regio. Deze zoekt vervolgens contact met de opnamecoördinator voor een geplande opname, dan wel voor een spoedopname. Voorafgaand aan een opname vindt een intake plaats. Bij spoed is dat ook wenselijk, maar in het algemeen vaak niet haalbaar.

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.