Cursussen

Cursusaanbod GGNet voor 0-23 jaar

Kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP)

Broers en zussen van kinderen met autisme en/of ADHD (Brussen)

Sociale weerbaarheid/assertiviteit

Opgeven voor een cursus of even afstemmen?
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op via het secretariaat:
GGNet Preventie
Telefoon: 088-933 1180
Fax: 088-933 3801
E-mail: preventie@ggnet.nl
Voor meer informatie over ons aanbod kunt u ook kijken op ggnet.nl/preventie

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.