Behandeling

GGNet Jeugd biedt de volgende vormen van behandeling en begeleiding, waarvoor een verwijzing noodzakelijk is:

Basis-ggz
Cognitieve gedragstherapie
Crisisinterventie
Dagbehandeling
Groepsbehandeling
EMDR (traumaverwerking)
Ervaringsgroepen
Individuele behandeling en begeleiding
Individuele psychotherapie
Klinische opname en observatie
Kortdurende oplossingsgerichte therapie
Medicatietherapie
Muziektherapie
Ouderbegeleiding
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
Psycho-educatie
Psychomotorische therapie
Sociale vaardigheidstraining
Speltherapie
Systeemtherapie

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.