Ons aanbod

GGNet Jeugd biedt behandeling en begeleiding aan jeugd en jongvolwassenen (0-23 jaar) bij wie sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische problematiek.
Er zijn poliklinieken in Apeldoorn, Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen. De kliniek en deeltijd (14-23 jaar) is in Doetinchem.

U verwijst een patiŽnt met een bepaalde klacht of hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.

ē GGNet Cursusaanbod 0-23 jaar
ē GGNet Jeugd Behandeling en begeleiding

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.