Websites van GGNet

Een overzicht van de websites van GGNet:

naam site, met link: voor: 
ggnet.nl hoofdsite van GGNet
ggnetjeugd.nl jeugd en jongvolwassenen tot 23 jaar 
amarum.nl specialistisch centrum voor eetstoornissen 
scelta.net expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek 
vggnet.nlvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen 
fpadeboog.nlforensisch psychiatrische afdeling De Boog

GGNet Jeugd zet haar deskundigheid in om de veerkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving te vergroten.
In de praktijk blijkt dat mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, zelf ook zwaar belast kunnen zijn. Diagnostiek, behandeling en begeleiding blijven dan ook niet beperkt tot alleen het aangemelde kind, maar is gericht op zijn of haar hele systeem: kind, ouders/ verzorgers en school.
Ook medezeggenschap van patiënten en hun familie vindt GGNet Jeugd belangrijk. GGNet Jeugd doet dat vanuit de overtuiging dat je beleid het beste ontwikkelt in samenspraak met die mensen voor wie wij ons werk uiteindelijk doen.