Meer over psychische problemen

Er bestaan verschillende aandoeningen of problemen waar een kind behoorlijk mee kan worstelen. Klik op één van de beschrijvingen hieronder om er meer over te lezen:

ADHD
Agressieproblematiek
Angststoornissen
Autisme/PDD-NOS
Complexe gezinsproblematiek
Depressie
Dwangstoornissen
Eetstoornissen
Gedragsstoornissen
Psychotische stoornissen
Traumatische ervaringen
Verstandelijke handicap met psychische stoornis
 

GGNet Jeugd zet haar deskundigheid in om de veerkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving te vergroten.
In de praktijk blijkt dat mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, zelf ook zwaar belast kunnen zijn. Diagnostiek, behandeling en begeleiding blijven dan ook niet beperkt tot alleen het aangemelde kind, maar is gericht op zijn of haar hele systeem: kind, ouders/ verzorgers en school.
Ook medezeggenschap van patiënten en hun familie vindt GGNet Jeugd belangrijk. GGNet Jeugd doet dat vanuit de overtuiging dat je beleid het beste ontwikkelt in samenspraak met die mensen voor wie wij ons werk uiteindelijk doen.