Mijn kind heeft last van

Kinderen en jongeren kunnen allerlei klachten hebben. Soms zijn ze niet zo erg belastend, maar soms zijn ze zo bepalend dat ze niet meer in staat zijn om normaal te functioneren. Als ouder denkt u misschien wel eens dat de klachten komen door iets wat uw kind heeft meegemaakt of door iets waar uw kind mee geboren is. Misschien denkt u ook wel eens dat uw opvoeding een rol speelt bij de ontwikkelde klachten. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Althans: u heeft uw kind niet bewust pijn gedaan, terwijl dat misschien wel zo uit is gepakt. Opvoeden is nu eenmaal niet eenvoudig. Daar kunt u ook moeilijkheden mee hebben, waardoor uw kind zich anders gedraagt.
Kijk maar eens of u zich in een van de onderstaande beschrijvingen herkent.
Uw kind...

Is erg in de war
Is vaak bang
Voelt zich erg alleen
Is vaak erg kwaad
Wil zichzelf pijn doen
Heeft problemen thuis
Voelt zich niet begrepen
Is heel erg druk
Heeft iets heel naars meegemaakt
Heeft problemen op school
Wordt veel gepest
Is of voelt zich veel te dik

GGNet Jeugd zet haar deskundigheid in om de veerkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving te vergroten.
In de praktijk blijkt dat mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, zelf ook zwaar belast kunnen zijn. Diagnostiek, behandeling en begeleiding blijven dan ook niet beperkt tot alleen het aangemelde kind, maar is gericht op zijn of haar hele systeem: kind, ouders/ verzorgers en school.
Ook medezeggenschap van patiënten en hun familie vindt GGNet Jeugd belangrijk. GGNet Jeugd doet dat vanuit de overtuiging dat je beleid het beste ontwikkelt in samenspraak met die mensen voor wie wij ons werk uiteindelijk doen.