Ondersteuning voor familie

Een behandeling voor psychische problemen treft niet alleen het kind of de jongere. De zorgen over uw kind en wat de behandeling of opname met ķ doet, kunnen voor spanningen zorgen. Bij u, maar ook bij eventuele broer(s) en/of zus(sen).
Heeft u behoefte aan een steuntje in de rug, dan kunt u bij GGNet terecht. Veel familieleden gaan bijvoorbeeld samen naar therapie of krijgen ook ondersteuning van een behandelaar. Kijk eens op deze webpagina van GGNet welke ondersteuning voor familie mogelijk is.

Folder speciaal voor ouders
U kunt hier de pdf downloaden van de folder: 'Ook voor u' - informatie voor ouders en andere directbetrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet.
GGNet Jeugd zet haar deskundigheid in om de veerkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving te vergroten.
In de praktijk blijkt dat mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, zelf ook zwaar belast kunnen zijn. Diagnostiek, behandeling en begeleiding blijven dan ook niet beperkt tot alleen het aangemelde kind, maar is gericht op zijn of haar hele systeem: kind, ouders/ verzorgers en school.
Ook medezeggenschap van patiënten en hun familie vindt GGNet Jeugd belangrijk. GGNet Jeugd doet dat vanuit de overtuiging dat je beleid het beste ontwikkelt in samenspraak met die mensen voor wie wij ons werk uiteindelijk doen.