Over GGNet Jeugd - Kosten

De kosten van behandeling bij GGNet Jeugd
Het uitgangspunt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld dan in het verleden. De ggz bestaat tegenwoordig uit:
• Huisartsenzorg, met ondersteuning door ggz-praktijkondersteuner (POH-GGZ);
• Generalistische basis ggz;
• Specialistische ggz.

GGNet Jeugd biedt zowel generalistische basis-ggz als specialistische ggz. Beide kennen hun eigen kosten en vergoedingen. 
Wie de kosten van uw behandeling of begeleiding betaalt en wat u zelf mogelijk moet betalen, is van veel factoren afhankelijk. Wij hebben onze informatie voor u ingedeeld aan de hand van de verschillende situaties waarmee u te maken kunt hebben.
Hiervoor verwijzen we u naar deze webpagina van GGNet.  


Websites met meer informatie
Op onderstaande websites is meer informatie te vinden over de kosten van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg:
Zorginstituut Nederland
Informatie van de Rijksoverheid - Geestelijke gezondheidszorg
Op de website van uw gemeente kunt u ook meer informatie vinden.
 

GGNet Jeugd zet haar deskundigheid in om de veerkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving te vergroten.
In de praktijk blijkt dat mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, zelf ook zwaar belast kunnen zijn. Diagnostiek, behandeling en begeleiding blijven dan ook niet beperkt tot alleen het aangemelde kind, maar is gericht op zijn of haar hele systeem: kind, ouders/ verzorgers en school.
Ook medezeggenschap van patiënten en hun familie vindt GGNet Jeugd belangrijk. GGNet Jeugd doet dat vanuit de overtuiging dat je beleid het beste ontwikkelt in samenspraak met die mensen voor wie wij ons werk uiteindelijk doen.