Hulp via internet

Kinderen kunnen via internet verschillende soorten hulp krijgen. Wat er precies voor aanbod is, kan via de verschillende leeftijdscategorieŽn worden gezien op deze site.

Ouders kunnen ook online hulp krijgen als ze zelf problemen hebben. Via de emailservice kunt u hulp krijgen van GGNet Preventie (via de GGNet site).

GGNet Jeugd zet haar deskundigheid in om de veerkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving te vergroten.
In de praktijk blijkt dat mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, zelf ook zwaar belast kunnen zijn. Diagnostiek, behandeling en begeleiding blijven dan ook niet beperkt tot alleen het aangemelde kind, maar is gericht op zijn of haar hele systeem: kind, ouders/ verzorgers en school.
Ook medezeggenschap van patiënten en hun familie vindt GGNet Jeugd belangrijk. GGNet Jeugd doet dat vanuit de overtuiging dat je beleid het beste ontwikkelt in samenspraak met die mensen voor wie wij ons werk uiteindelijk doen.