Hoe meld ik mijn kind aan?

Voor hulp van GGNet Jeugd is altijd een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), c.q. het zorgloket van uw gemeente. Dat geldt zowel voor de basis-ggz als voor de specialistische ggz.
Als u denkt dat uw zoon of dochter écht hulp nodig heeft, dan moet u er hoe dan ook eerst met bijvoorbeeld de huisarts over praten.
Daar kunt u duidelijk maken waarom u denkt dat GGNet Jeugd u kan helpen. Wat de problemen zijn die u al bent tegengekomen, wat u er zelf aan heeft gedaan, enzovoorts.

Het wil niet zeggen dat uw kind voor lange tijd onder behandeling van GGNet Jeugd blijft. Soms is een korte tijd therapie of een cursus al genoeg om hem of haar én uzelf op het goede spoor te krijgen.

GGNet Jeugd zet haar deskundigheid in om de veerkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving te vergroten.
In de praktijk blijkt dat mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, zelf ook zwaar belast kunnen zijn. Diagnostiek, behandeling en begeleiding blijven dan ook niet beperkt tot alleen het aangemelde kind, maar is gericht op zijn of haar hele systeem: kind, ouders/ verzorgers en school.
Ook medezeggenschap van patiënten en hun familie vindt GGNet Jeugd belangrijk. GGNet Jeugd doet dat vanuit de overtuiging dat je beleid het beste ontwikkelt in samenspraak met die mensen voor wie wij ons werk uiteindelijk doen.