Websites van GGNet

Een overzicht van de websites van GGNet:

naam site, met link: voor: 
ggnet.nl hoofdsite van GGNet
ggnetjeugd.nl jeugd en jongvolwassenen tot 23 jaar 
amarum.nl specialistisch centrum voor eetstoornissen 
scelta.net expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek 
vggnet.nlvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen 
fpadeboog.nlforensisch psychiatrische afdeling De Boog

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.