Websites van GGNet

 

ggnet.nl hoofdsite van GGNet
ggnetjeugd.nl voor jeugd en jongvolwassenen tot 23 jaar 
amarum.nl expertisecentrum eetstoornissen 
scelta.net expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek 
vggnet.nlexpertisecentrum psychiatrie en verstandelijke beperking

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.