Over GGNet Jeugd - Kosten

De kosten van behandeling bij GGNet Jeugd
Het uitgangspunt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld dan in het verleden. De ggz bestaat tegenwoordig uit:
• Huisartsenzorg, met ondersteuning door ggz-praktijkondersteuner (POH-GGZ);
• Generalistische basis ggz;
• Specialistische ggz.

GGNet Jeugd biedt zowel generalistische basis-ggz als specialistische ggz. Beide kennen hun eigen kosten en vergoedingen. 
Wie de kosten van uw behandeling of begeleiding betaalt en wat u zelf mogelijk moet betalen, is van veel factoren afhankelijk. Wij hebben onze informatie voor u ingedeeld aan de hand van de verschillende situaties waarmee u te maken kunt hebben.
Hiervoor verwijzen we u naar deze webpagina van GGNet.  


Websites met meer informatie
Op onderstaande websites is meer informatie te vinden over de kosten van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg:
Zorginstituut Nederland
Informatie van de Rijksoverheid - Geestelijke gezondheidszorg
Op de website van uw gemeente kunt u ook meer informatie vinden.
 

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.