Ons Netwerk

GGNet Jeugd is geen zelfstandige organisatie, maar maakt deel uit van de geÔntegreerde instelling GGNet die zowel basis-ggz als specialistische ggz levert. GGNet Jeugd heeft zicht op haar eigen beperkingen en verwijst patiŽnten door naar andere partners in de keten wanneer dat nodig of beter is. GGNet Jeugd biedt consultatie en advies aan ketenpartners. De ketenpartners van GGNet Jeugd zijn:

 

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.