Klachten

Een klacht over GGNet? Blijf er niet mee zitten!
Veel patiŽnten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Soms kan het gebeuren dat er toch ergens iets niet lekker loopt tussen u en uw behandelaar. Het is goed om dit bespreekbaar te maken. Daar zijn verschillende manieren voor. 
In onze folder 'Een klacht over GGNet? Blijf er niet mee zitten' (pdf, juni 2015) kunt u daar meer over lezen.

PatiŽntenvertrouwenspersoon (PVP)
De PVP geeft informatie en advies over de rechten van patiŽnten en kan helpen bij het vinden van een oplossing. De PVP is niet in dienst bij GGNet en stelt zich altijd op aan de kant van de patiŽnt. De PVP heeft een geheimhoudingsplicht.
Als opgenomen patiŽnt kunt u terecht bij:

Als zij afwezig zijn, of als u ambulante patiŽnt bent, kunt u contact opnemen met de Landelijke helpdesk PVP via telefoonnummer: 0900 - 444 88 88 (maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur; zaterdag 13.00 - 16.00 uur), e-mail: helpdesk@pvp.nl, website: www.pvp.nl.

Klachtenfunctionaris
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Klachtenfunctionaris. Ook als u niet eerst met uw behandelaar of de PVP in gesprek wilt.
U leest hier meer over op deze webpagina van ggnet.nl. 

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.