Disclaimer

Disclaimer
Aan de op deze website aangeboden informatie en diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright
Het copyright op de teksten en grafische afbeeldingen op het domein GGNetJeugd.nl berust bij Communicatie GGNet. Het staat u vrij om de teksten voor eigen gebruik te printen. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van de informatie ten behoeve van derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Communicatie GGNet.

Privacystatement
GGNet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan GGNet verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Cookies
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites toestemming moet verlenen voor het plaatsen en uitlezen van zogeheten 'cookies'. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd.
Ook GGNet maakt op haar websites gebruik van een cookie om de gegevens over uw bezoek aan deze websites te verwerken. GGNet gebruikt deze gegevens om te analyseren hoe (vaak) bezoekers de website gebruiken. Op basis van die gegevens passen wij de website soms aan.
GGNet gebruikt hiervoor enkel het webanalyseprogramma Google Analytics. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: uw IP-adres en het sessienummer.
Indien u het plaatsen van cookies liever niet hebt, kunt u dit zo instellen. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de websites van GGNet wordt verminderd, dan wel dat de websites geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk worden.

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.