Behandelaanbod

Cognitieve gedragstherapie
Crisisinterventie
EMDR (traumaverwerking)                                             
Dagbehandeling
Individuele behandeling en begeleiding
Individuele psychotherapie
Klinische opname en observatie
Kortdurende oplossingsgerichte therapie
Medicatietherapie
Muziektherapie
Ouderbegeleiding
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
Psycho-educatie
Psychomotorische Therapie (PMT)
Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling (IPT)
Ervaringsgroepen
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Sociale vaardigheidstraining
Speltherapie
Systeemtherapie


ē (Film: KOPP Preventie)

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.