Jeugd in het kort


GGNet Jeugd, psychiatrie voor kind, jeugd en jongvolwassene.

Kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) die bij ons komen, kunnen verschillende problemen hebben. U kunt denken aan:

Wij bieden alles wat nodig is om patiŽnten bij wie de ontwikkeling stagneert, te behandelen en te begeleiden. De kracht van GGNet Jeugd is dat wij beschikken over een grote diversiteit aan deskundigheid en professionals die samenwerken aan de behandeling van onze patiŽnten. Bij lichte problematiek in de basis-ggz en bij complexere problematiek in de specialistische ggz. Wij bieden alle zorg die u van een ggz-instelling mag verwachten. Daarnaast hebben wij specifieke deskundigheid ten aanzien van ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische gezinsdagbehandeling.

GGNet Jeugd gaat uit van de veerkracht van mensen. Wij zijn van mening dat de veerkracht van onze jeugdige patiŽnten alleen vergroot kan worden wanneer we ook de omgeving bij de behandeling en begeleiding betrekken. Denk dan aan de ouders/ verzorgers en eventueel de school. GGNet Jeugd biedt niet meer hulp dan nodig is en niet minder dan noodzakelijk.

Het is niet altijd meteen te zeggen wat het probleem is. Het kan best zijn dat de omgeving van de patiŽnt daar een rol in speelt. Daarom vindt GGNet Jeugd het belangrijk om bij het stellen van de diagnose, behandeling en begeleiding zich niet alleen op het kind of de jongere te richten, maar ook op zijn/haar omgeving zoals de ouders/ verzorgers en school.

Wij hebben meerdere locaties verspreid over Gelderland en kunnen daarom behandeling en begeleiding bieden in de buurt. Samenwerking met huisartsen, scholen en centra voor jeugd en gezin, maar ook ketenpartners zoals verslavingszorg en jeugdzorginstellingen, vinden wij dan ook belangrijk. Wanneer het nodig of beter is, verwijzen wij patiŽnten door naar een collega-instelling.

Voor patiŽnten die tijdelijk opgenomen moeten worden (14-23 jaar) hebben wij een kliniek. Deze kliniek staat naast het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Hier worden patiŽnten opgenomen uit onze hele regio (Gelderland) en ook daarbuiten.

Ons werk draait om mensen. Jongeren die vaak niet zo sterk in hun schoenen staan. Daarom stellen wij zeer hoge eisen aan deskundigheid van onze hulpverleners en hechten wij in al onze contacten veel waarde aan het woord respect.
Wij willen open en toegankelijk werken en bundelen waar mogelijk collegiale kracht.