Extra informatie locatie RGC Zevenaar

RGC, Hunneveldweg 14, 6903 ZN Zevenaar

Bezoektijden Kliniek RGC:
woensdag, zaterdag en zondag: 14.00 - 16.00 uur.
alle dagen: 19.00 - 21.00 uur.

Parkeren:
(Openbaar) terrein algemeen ziekenhuis, vrij parkeren.

Voorzieningen in ziekenhuis Zevenaar, naast het RGC:

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.