Zevenaar

GGNet Jeugd, locatie Zevenaar 
Bezoekadres: Regionaal Ggz-Centrum (RGC),
                       Hunneveldweg 14, 6903 ZN Zevenaar
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088-933 2350
Fax: 088-933 3823

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.