Winterswijk

GGNet Jeugd Ambulant, locatie Winterswijk 
Bezoekadres: Regionaal Ggz-Centrum (RGC), 
                       Beatrixpark 1, 7101 BN Winterswijk 
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon secretariaat: 088-933 1170
Fax: 088-933 3822


Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.