Preventie

Cursus
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact met ons op via het secretariaat:

GGNet Preventie
Telefoon: 088-933 1180
Fax: 088-933 3801
E-mail: preventie@ggnet.nl

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.