Extra informatie locatie RGC Doetinchem

RGC, Kruisbergseweg 29, 7009 BL Doetinchem

Bezoektijden Psychiatrie-afdeling:
's Avonds: 19.00 Ė 20.00 uur
Woensdagmiddag en in het weekend: 14.00 Ė 15.30 uur

Parkeren bezoekers:
Bij het Slingeland Ziekenhuis, betaald parkeren.

Voorzieningen:

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.