Doetinchem

RGC Doetinchem  
Bezoekadres: Regionaal Ggz-Centrum (RGC),
                       Kruisbergseweg 29, 7009 BL Doetinchem
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld

Onderdelen:
GGNet Jeugd, locatie Doetinchem  
Telefoon: 088-933 2350
Fax: 088-933 3828

GGNet Jeugd Jongerenkliniek en GGNet Jeugd Dagbehandeling
Telefoon secretariaat: 088-933 1370
Fax secretariaat: 088-933 3828

GGNet Jeugd, Jongerenteam
Telefoon secretariaat: 088-933 2350
Fax secretariaat: 088-933 3828
Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.