Extra informatie locatie Apeldoorn

De Springplank, Tussen de Eiken 109, 7325 HH Apeldoorn

Openingstijd:
09.00 - 17.00 uur

Parkeren:
Openbaar terrein, vrij parkeren.

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.